Menu

Privacybeleid

Als klant – ex klant – prospect – leverancier - (ex) medewerker bewaren we uw gegevens en eventueel dossier in ons systeem.

Welke persoons- en firmagegevens worden er opgeslagen

 • Naam, voornaam – adres – mailadres – GSM - telefoon
 • Bedrijf – geregistreerd kantooradres – bankgegevens bedrijf – naam, voornaam wettelijke vertegenwoordiger – telefoon - fax - emailadres – facturatiegegevens…(BTW nummer)
 • Emailverkeer
 • Bestellingen – facturen
 • Plannen
 • Foto’s

Gedurende alle interacties waarbij informatie wordt uitgewisseld (consultaties via telefoon,e-mail, op kantoor, klantenbezoek, ….) verzamelen wij uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

VIVOX NV, met maatschappelijke zetel te Harelbeke-Gentsesteenweg 121, 8530 Harelbeke, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0437.715.765 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen :

Depoortere Kristien
T +32 (0)56 71 17 11
boekhouding@vivox.be

Bescherming gegevens ?

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers worden opgeleid om zeer voorzichtig om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook worden bij extra gevoelige gegevens extra maatregelen genomen.

 • beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
 • beveiligde website via HTTPS
 • degelijke, geupdate firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • degelijke, geupdate servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
 • intrusiedetectiesoftware op de firewalls
 • slechts een beperkt aantal werknemers hebben toegang tot je persoonlijke informatie, enkel zij die deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren
 • recente hardware met geupdate firmware
 • fysiek beveiligd kantoor met alarmsysteem
 • geen toegang van derden zonder aanwezigheid directie

Waarvoor worden u gegevens gebruikt ?

Uw gegevens worden op geen enkel moment en om geen enkele reden gebruikt voor externe doeleinden. Ze blijven exclusief binnen in VIVOX NV.
De gegevens blijven tijdens de wettelijke termijn beschikbaar in onze firma in overeenstemming met de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens die in werking treedt vanaf 25 mei 2018.

Deze databases worden door ons bedrijf enkel voor doeleinden gebruikt die te maken hebben met onze professionele activiteiten zoals o.a. onze klanten een schrijven richten i.v.m. periodiek nazicht, onderhoud van hun brander- en / of installatie van verwarmingsinstallatie.
Klanten op de hoogte te brengen van (noodzakelijke) aanpassingen te brengen aan materialen of installaties. Klanten in te lichten over nieuwe producten.

Indien u het echter wenst, kunnen wij uw gegevens uit onze database aanpassen en of verwijderen zodat u deze informatie niet meer krijgt.
Gelieve dit te laten weten via : boekhouding@vivox.be.
U moet dan wel beseffen dat er dan geen gegevens meer beschikbaar zijn over u en uw installatie. Kortom vragen over eventuele doorverkoop, waardebepaling en dergelijke. Voorstel tot onderhoud zal niet meer gedaan worden wat de levensduur en het energieverbruik van uw installaties niet ten goede komt. Waarschuwingen bij mogelijke productiefouten bv. terugroepacties kunnen u dan niet medegedeeld worden waardoor de aansprankelijkheid terug bij de klant komt te vallen !

Vivox nv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar https://www.vivox.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk Vivox nv permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Zonder reactie van uwentwege beschouwen wij dat u akkoord gaat en dat uw gegevens in onze database mogen behouden blijven.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht en verblijven inmiddels,

Met vriendelijke groeten, Kind regards
Salutations distinguées, Mit freundlichen grüßen

Vivox nv
Gentsesteenweg 121
8530 Harelbeke - Belgium
tel. +32 (0)56 71 17 11
fax. +32 (0)56 71 07 26

Zoeken op deze website

Niet gevonden wat u zocht?

Neem dan contact op met onze Vivox experts:

Bel: 056 / 711 711 - Mail: info@vivox.be